News

 

 

 

 

 

 
Adrese
Rīga , Daugavgrīvas iela  140
Līdosta “Spilve”
Tel.+37129548273
E-mail: wingsriga@vip.lv
Biļetes: 4,00 EUR
Bērniem līdz 12 gadu vecumam ieeja ir bezmaksas.

LV
“Rīgas spārni 2019”
16.-18. Augustā Rīgas pilsētas svētku dienās lidostas “Spilve” vēsturiskajā ēkā notiks  starptautiskā  mākslas izstāde “Rīgas spārni”, kas  veltīta pilsētai  un  aviācijai.
Lidostas  ēka celta  monumentālās un majestātiskās baroka  formās, interjerā ir konceptuāli nozīmīgi elementi:greznas smagsvara lustras, marmora apdare. Mūsdienās lidostas ēka joprojām saglabā aizgājušā laikmeta interjeru.
Savus  darbus prezentēs  mākslinieki, fotogrāfi, tēlnieki, muzeji no dažādām  valstīm.
Lai  iegūtu plašāku  informāciju, skatiet mūsu  tiešsaites resursus.
RUS
«Крылья Риги 2019»
16-18. августа в дни празднования города Риги, пройдет международная художественная выставка ”Крылья Риги ”, посвященная городу и авиации, в историческом здании аэропорта “Spilve”. Здание аэропорта построено в монументальных и величественных формах барокко, в интерьере присутствуют концептуально значимые элементы: тяжеловесные роскошные люстры, мраморная облицовка. Сегодня здание аэровокзала всё ещё сохраняет интерьеры ушедшей эпохи.
Свои работы представят художники, фотографы, скульпторы, музеи из разных стран.
Более подробную информацию смотрите на наших интернет ресурсах.
EN
«Wings of Riga 2019»
16th-18th August in the days of the Riga City celebration will be held the international art exhibition “Wings of Riga”, dedicated to the city and aviation, in the historic building of the airport “Spilve”. The airport building was built in monumental and majestic forms of Baroque, in the interior there are conceptually significant elements: heavy luxurious chandeliers, marble facing. Today, the airport terminal building still retains the interiors of a bygone era.
Artists, photographers, sculptors, museums from different countries will present their works.
For more information, see our online resources.

 

facebook
© Copyright 2010-2018
Delivery & Shipping l Privacy Policy l Sitemap